Turystyka

Zmieniająca się rola i przyszłość zarządzania przychodami w branży hotelarskiej w 5 krokach

Zarządzanie przychodami w branży hotelarskiej jest wciąż stosunkowo nowe. Mimo że jego początki sięgają lat 90-tych, w ostatniej dekadzie, zwłaszcza w ostatnich kilku latach, gwałtownie rósł. W tym czasie, został on przesłonięty przez inne działy, takie jak sprzedaż i marketing.
W wielu hotelach zarządzanie przychodami idzie na przód w centrum nadrzędnego modelu biznesowego i tendencja ta będzie się tylko pogłębiać. W tym artykule omawiam jego zmieniającą się funkcję w branży hotelarskiej oraz to, czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości.

1. Zarządzanie dochodami wzrasta.

Obserwujemy rosnącą tendencję do zwiększania roli zarządzania przychodami w hotelach. Obecnie wiele osób poszukuje możliwości skorzystania z wiedzy analitycznej i strategicznej, które pochodzą wyłącznie z zarządzania przychodami.
To spostrzeżenie i know-how wspiera kluczowe decyzje biznesowe. W coraz większym stopniu w zarządach zasiadają menedżerowie ds. przychodów, o statusie i randze równej szefom działów marketingu i sprzedaży. W wielu hotelach nie ma już menedżera przychodów, ale raczej dyrektora ds. zarządzania przychodami, co zwiększyło znaczenie i wagę tej roli.
W wielu hotelach nie ma już menedżera przychodów, ale raczej dyrektora ds. zarządzania przychodami, co zwiększyło znaczenie i wagę tej roli.

2. Rola ta będzie się nadal rozwijać.

Zarządzanie przychodami podlega ciągłym zmianom, w większym stopniu niż inne działy. Jest ona bowiem zakorzeniona w możliwościach technologicznych. Technologie będą się nadal rozwijać, a na pierwszy plan wysuwać się będą coraz bardziej zaawansowane metody analizy klientów, w miarę jak zarządzający przychodami będą poszukiwać sposobów na zwiększenie swojej konkurencyjności.
Ciągła zmiana w dużej mierze przyczyniła się do poszerzenia zakresu obowiązków, które obecnie pełni menedżer ds. przychodów hoteli. W końcu to właśnie dzięki pomysłowym strategiom marketingowym hotel swarzędz może generować zyski. E-handel, media społecznościowe, zaangażowanie klientów i zarządzanie kontaktami stały się kluczowe dla pracy menedżera przychodów w celu napędzania biznesu.

Do dodatkowych ról należy zaliczyć:

  • Zarządzanie obecnością i renomą hotelu w internecie – http://www.hotel-nekla.pl/
  • Nadzór nad cyfrowymi strategiami marketingowymi na stronach internetowych.
  • Inicjatywy w zakresie komunikacji z klientem i zaangażowania go w działania.
  • Rozwój technologiczny usług, wyposażenia i procedur hotelowych.
  • Identyfikacja nowych obszarów rynkowych i nowych możliwości.
  • Ocena produktów, rozwój działalności.

Dzisiejszy odnoszący sukcesy menedżer przychodów musi stosować wiele różnych rozwiązań. Ciekawe jest, jak będzie się to dalej rozwijać dzięki nowym technologiom, trendom i innowacjom w branży.

3. Zarządzanie przychodami hoteli zostanie rozwiązane.

Koncepcja ta jest omawiana od kilku lat, ale wygląda na to, że może naprawdę zacząć funkcjonować już wkrótce. Całkowite zarządzanie przychodami hoteli rozszerza się z koncentracji wyłącznie na przychodach z pokoi na wszystkie pozostałe źródła przychodów hoteli.
Są to m.in. restauracja hotelowa, wynajem powierzchni, obsługa hotelowa i zaplecze rekreacyjne. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Cornell University, 63 procent menedżerów przychodów uważa, że koncepcja ta jest na skraju przełomu.

4. Zarządzanie zyskami znajdzie się w centrum uwagi.

Wzrost znaczenia menedżerów ds. zarządzania przychodami w hotelach sprowadza się do jednego: są oni w wyjątkowej sytuacji, aby pomagać w osiąganiu zysków. Funkcja ta jest coraz częściej postrzegana jako generowanie zysków, a nie zarządzanie dochodami.

5. Menedżerowie ds. przychodów koncentrują się na zwiększaniu marży zysku, a nie na zwiększaniu przychodów.


Idealne jest oczywiście robienie obu tych rzeczy. To wspaniałe, żeby się rozwijać, ale lepiej jest to robić z lepszymi wskaźnikami efektywności.
Skupienie się na przychodach ulegnie zwiększeniu w 2018 r. i w kolejnych latach, ponieważ zarządzanie przychodami wykorzystuje nowe metody, aby lepiej zrozumieć gości i poprawić marże.

Napisz komentarz