Prawo i administracja

Prawa pasażerów

Jeśli nie uda nam się zrealizować planu podroży, pomożemy Ci zgodnie z rozporządzeniem UE nr 261/2004 – zestawem wspólnych zasad, których przestrzegają wszystkie europejskie linie lotnicze.

Opóźniony lot

W przypadku opóźnienia lotu masz prawo do praw wymienionych w punkcie „Prawo do opieki” oraz powinieneś wiedzieć jaka jest wysokość odszkodowania za opóźniony lot:
2 godziny lub więcej w przypadku lotów o długości do 1500 km; lub
3 godziny lub więcej w przypadku lotów na trasach europejskich na trasach o długości powyżej 1500 km i wszystkich innych lotów na trasach o długości pomiędzy 1500 a 3500 km; lub
4 godziny lub więcej w przypadku lotów o długości 3500 km lub więcej.
W zależności od długości opóźnienia mogą być Państwo uprawnieni do praw wymienionych w punktach „Prawo do zmiany rezerwacji lub zwrotu kosztów” i „Prawo do odszkodowania”.

Lot odwołany

W przypadku odwołania lotu pasażerowi przysługują prawa wymienione w punkcie „Do czego jest on uprawniony”. Nie masz prawa do odszkodowania, jeśli:
zostałeś poinformowany o odwołaniu co najmniej 2 tygodnie przed planową godziną odlotu; lub
zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planową godziną odlotu i zaproponowano Ci zmianę rezerwacji, dzięki której możesz odlecieć nie więcej niż 2 godziny przed planową godziną odlotu i dotrzeć do miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowej godzinie przylotu; lub
zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu na mniej niż 7 dni przed planową godziną odlotu i zaoferowano Ci zmianę rezerwacji, dzięki której możesz odlecieć nie więcej niż godzinę przed planową godziną odlotu i dotrzeć do miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planową godziną przylotu.

Odmowa przyjęcia na pokład

W przypadku rezygnacji z miejsca w przypadku nadkompletu, pasażer ma prawo do korzystania z praw wymienionych w punkcie „Prawo do zmiany rezerwacji i zwrotu kosztów” oraz do uzgodnionego odszkodowania.
Jeśli nie będziemy mieli wystarczającej liczby ochotników i odmówimy Państwu wejścia na pokład, będą Państwo mieli prawo do praw określonych w punkcie „Do czego są Państwo uprawnieni”.

Do czego masz prawo?

Prawo do opieki

W przypadku nieumyślnej odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub znacznego opóźnienia lotu (jak opisano powyżej), pasażer ma prawo do skorzystania z takiej możliwości:
bony na posiłki i napoje w rozsądnych granicach w stosunku do czasu oczekiwania, pod warunkiem, że nie opóźni to dalszego odlotu,

dwóch rozmów telefonicznych, e-maili,

zakwaterowanie i transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (jeśli następnego dnia zaoferowano Ci lot).

Prawo do zmiany rezerwacji lub zwrotu kosztów

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu o 5 lub więcej godzin, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia pasażerowi alternatywnego lotu do miejsca docelowego bez dodatkowych kosztów. Możesz również zmienić datę podróży na późniejszą do miejsca docelowego, pod warunkiem, że są wolne miejsca.
Jeśli nie chcesz już podróżować, masz prawo do pełnego zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet oraz za wszelkie dalsze loty, w tym za bilet powrotny.

Prawo do odszkodowania

Odszkodowanie nie będzie wypłacane, jeżeli przyczyna opóźnienia lub odwołania lotu wynika z nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków. Może to obejmować, ale nie wyłącznie, warunki pogodowe wpływające zarówno na regularny lot, jak i wcześniejsze odloty, strajk i inny konflikt w pracy, kontrolę ruchu lotniczego, nieoczekiwaną chorobę załogi linii lotniczych i inne nieprzewidziane okoliczności, które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa, na które nie mamy wpływu.
W przypadku nieumyślnej odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny po przylocie z przyczyn leżących po naszej stronie, pasażerowi przysługuje następujące odszkodowanie:
250 EUR (1000 złoty) w przypadku lotów na odległość do 1500 km; lub
400 EUR (1600 złoty) w przypadku lotów na terytorium Europy na odległość powyżej 1500 km i wszystkich innych lotów na odległość od 1500 do 3500 km; lub
600

EUR (2400 złoty) w przypadku lotów na odległość co najmniej 3500 km.

Powyższe odszkodowanie zostanie obniżone o 50%, jeżeli będziemy w stanie zaoferować Państwu zmianę rezerwacji na alternatywny lot, a czas przylotu tego lotu nie przekroczy planowanego czasu przylotu zarezerwowanego lotu:
o 2 godziny w przypadku lotów na odległość do 1500 km; lub
o 3 godziny w przypadku lotów na trasach europejskich na trasach o długości ponad 1500 km i wszystkich innych lotów na trasach o długości między 1500 a 3500 km; lub
o 4 godziny w przypadku lotów na trasach o długości 3500 km lub dłuższych.

Roszczenie odszkodowawcze

W przypadku poniesienia któregokolwiek z wyżej wymienionych kosztów, należy zachować oryginalne wyszczególnione rachunki. Roszczenia o rozsądne wydatki i odszkodowania można składać za pośrednictwem naszej strony internetowej.
W celu rozstrzygania skarg można korzystać z Platformy internetowego rozstrzygania sporów.

Napisz komentarz