Prawo i administracja

Komornik – dobry psycholog

Funkcja komornika sądowego we współczesnym systemie prawnym jest niezwykle ważna. Została ona uregulowana w ustawie z 1997 roku, która odnosi się do komorników sądowych oraz egzekucji.
Ten akt normatywny mówi, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który to jest bezpośrednio przypisany do danego Sądu Rejonowego.
Z tego to właśnie powodu komornik sądowy podlega prezesowi Sądu Rejonowego. Ma to na celu zapewnienie sprawności działania, co jest niezwykle istotną kwestią, biorąc pod uwagę sens egzekucji.

Niemniej jednak wartym podkreślenia jest fakt, iż komornik sądowy co do zasady jest niezawisły. Oznacza to, że jest związany zapisami Konstytucji oraz ustaw.

CZY KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ KOMORNIKIEM?

Warto wiedzieć, w jaki sposób można stać się komornikiem sądowym. Najważniejszą przesłanką jest ukończenie 5-letnich magisterskich studiów prawniczych, które w sposób rzetelny i szczegółowy przygotowują studentów do podejmowania pracy w branży prawniczej.

Tutaj właśnie, na Wydziale Prawa przyszli komornicy uczą się, jak działa system prawny. Postępowanie cywilne, postępowanie karne, prawo karne, czy też cywilne-to tylko niewielka część materiału do opanowania.
Bardzo ważne jest też prawo administracyjne, jak też i etyka prawnicza, bez której nie byłoby tak naprawdę dobrego fachowca.

Po ukończeniu studiów przyszli komornicy kierują swoje kroki na aplikację. Potem zaś przychodzi kolej na egzamin końcowy. Jego przebieg ma za zadanie zweryfikować wiedzę osoby, która będzie pełniła zawód polegający na rzetelnej pracy. Jest to praca różnorodna i wymaga połączenia wielu kompetencji.

Każdy komornik jest także zobowiązany do odbycia asesury, która trwa co najmniej 2 lata.

Kiedy te wszystkie przesłanki zostaną spełnione, Minister Sprawiedliwości powołuje przyszłego komornika do pełnienia zawodu.

Istotnym aspektem jest też wiek. Komornik musi mieć ukończone co najmniej 26 lat. Biorąc to pod uwagę-ustawodawca zabezpiecza społeczeństwo przed wszelkiego rodzaju nieprawidłowościami, które mogłyby się pojawić na skutek niezbyt dużego doświadczenia komornika sądowego.

Bardzo ważne jest również to, aby komornik sądowy posiadał zespół cech, które gwarantują skuteczność w działaniu. Chodzi tutaj o to na przykład, aby komornik miał nieskazitelny charakter.

Jego nieposzlakowana opinia to konieczna cecha wynikająca z rzetelnego charakteru.

Istotne jest także to, aby komornik miał cechy psychiczne, które pozwolą mu być wiarygodnym swoim zawodzie.

Chodzi o to, by potrafił komunikować się w sposób asertywny i jasny.

Napisz komentarz